S. 6-328 Dossierfiche K. 54-2350

Wetsontwerp houdende de regeling van de oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand voor wat de Raad van State en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft
Sophie De Wit   Sonja Becq   Gilles Foret   Philippe Goffin   Raf Terwingen   Goedele Uyttersprot   Carina Van Cauter  

rechtsbijstand
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
gerechtskosten
toegang tot de rechtspleging
administratieve rechtspraak
begrotingsfonds

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-2350/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/3/2017
6-328/1 6-328/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/3/2017
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
20/2/2017   Splitsing Doc. K. 54-1851/14
9/3/2017   Bespreking
Integraal verslag nr. 160, p. 56-75
9/3/2017   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-45/o3)
Integraal verslag nr. 160, p. 178-179
Doc. K. 54-2350/1
9/3/2017   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
10/3/2017   Overzending aan Senaat
27/3/2017   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 6-328/1 6-328/1 (PDF)
27/3/2017   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/3/2017   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/4/2017   Bekrachtiging en afkondiging
22/5/2017   Bekendmaking (58610-58612)
31/8/2017   Erratum (81525)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 9/3/2017
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/3/2017 15 27/3/2017
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/3/2017 0 27/3/2017
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/4/2017 22/5/2017 , blz 58610-58612
Errata
Op 31/8/2017 , blz 81525

Kruispuntbank van de wetgeving