S. 6-321 Dossierfiche K. 54-2216

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Regering Ch. Michel I  

verwijdering
buitenlandse staatsburger
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
rechtsmiddel
verblijfsrecht
vreemdelingenrecht
openbare orde
EU-onderdaan
openbare veiligheid
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-2216/1 Wetsontwerp 12/12/2016
K. 54-2216/2 Verslag namens de commissie 2/2/2017
K. 54-2216/3 Tekst aangenomen door de commissie 2/2/2017
K. 54-2216/4 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 9/2/2017
K. 54-2216/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/2/2017
6-321/1 6-321/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/2/2017
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/12/2016   Indiening Doc. K. 54-2216/1
2/2/2017   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 54-2216/2
9/2/2017   Bespreking
Integraal verslag nr. 156, p. 81-82 + Integraal verslag nr. 157, p. 44-45
9/2/2017   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-54/o1)
Integraal verslag nr. 157, p. 45-46
Doc. K. 54-2216/5
9/2/2017   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
10/2/2017   Overzending aan Senaat
28/2/2017   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 6-321/1 6-321/1 (PDF)
28/2/2017   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/3/2017   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/3/2017   Bekrachtiging en afkondiging
19/4/2017   Bekendmaking (51900-51901)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/2/2017
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/2/2017 15 27/2/2017
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/2/2017 0 27/2/2017
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/3/2017 19/4/2017 , blz 51900-51901

Kruispuntbank van de wetgeving