S. 6-318 Dossierfiche                  

Benoeming van een Nederlandstalig lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie

Hoge Raad voor de Justitie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-318/1 6-318/1 (PDF) Kandidatenlijst 6/2/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/9/2016   Indiening
19/9/2016   Verzending naar Bureau
23/1/2017   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/2/2017   Inschrijving op agenda
10/2/2017   Toepassing artikel 75, vijfde lid
enkel ťťn kandidaat, geen stemming gevraagd door senatoren: de heer Van Daele is verkozen.
  Behandeling in Bureau
19/9/2016   Verzending naar Bureau
23/1/2017   Inschrijving op agenda
23/1/2017   Einde behandeling
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/1/2017   Verzending naar commissie
6/2/2017   Inschrijving op agenda
6/2/2017   Aanwijzing rapporteur(s)
6/2/2017   Hoorzitting van de heer Van Daele met gesloten deuren. Geen aanwijziging van rapporteurs.
6/2/2017   Einde behandeling
10/2/2017   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie en aan de Minister van Justitie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 6/2/2017