S. 6-313 Dossierfiche                  

De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 15 december 2016 te Brussel
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

migratie
migratiebeleid van de EU
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
topconferentie
Europese Raad
Turkije
toetreding tot de Europese Unie
lidmaatschap van de Europese Unie
investering van de EU
Europese Investeringsbank
politiek asiel
uitwisseling van informatie
gegevensbank
samenwerking tussen de EU en de NAVO
Europees defensiebeleid
Europees Investeringsfonds
EU-industriebeleid
EU-werkgelegenheidsbeleid
Nederland
Oekraïne
Syrië
Cyprus
Verenigd Koninkrijk
Europees Hof voor de rechten van de mens
persoonlijke gegevens
asielzoeker
uittreding uit de EU
kwestie Cyprus

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-313/1 6-313/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 20/2/2017
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
14/12/2016   Indiening
14/12/2016   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
14/12/2016   Verzending naar commissie
14/12/2016   Inschrijving op agenda
14/12/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
14/12/2016   Gedachtewisseling
14/12/2016   Einde behandeling Doc. 6-313/1 6-313/1 (PDF)
14/12/2016   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 14/12/2016

Kruispuntbank van de wetgeving