S. 6-311 Dossierfiche K. 54-2046

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiŽn
Regering Ch. Michel I  

financiŽle voorschriften
bedrijfsfinanciering
Financial Services and Markets Authority
Marktenhof
rechtsmiddel
crowdfunding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-2046/1 Wetsontwerp 21/9/2016
K. 54-2046/2 Verslag namens de commissie 9/12/2016
K. 54-2046/3 Tekst aangenomen door de commissie 9/12/2016
K. 54-2046/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/12/2016
6-311/1 6-311/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 3/1/2017
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
21/9/2016   Indiening Doc. K. 54-2046/1
9/12/2016   Aanneming in commissie (ongewijzigd + nieuw opschrift) Doc. K. 54-2072/9
15/12/2016   Bespreking
Integraal verslag nr. 144, p. 53-55
15/12/2016   Stemming over het geheel: ne varietur (+119/-0/o15)
Integraal verslag nr. 144, p. 66-67
Doc. K. 54-2046/4
15/12/2016   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
16/12/2016   Overzending aan Senaat
3/1/2017   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 6-311/1 6-311/1 (PDF)
3/1/2017   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/1/2017   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/4/2017   Bekrachtiging en afkondiging
25/4/2017   Bekendmaking (53203)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/12/2016
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/12/2016 15 2/1/2017
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 17/12/2016 0 2/1/2017
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/4/2017 25/4/2017 , blz 53203

Kruispuntbank van de wetgeving