S. 6-304 Dossierfiche                  

Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2015 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2017

begroting
Eerste Kamer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-304/1 6-304/1 (PDF) Verslag namens het Bureau 12/12/2016
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/12/2016   Indiening
12/12/2016   Verzending naar Bureau
16/12/2016   Inschrijving op agenda
16/12/2016   Algemene bespreking Hand. 6-24 Hand. 6-24 (PDF)
16/12/2016   Stemming over het geheel: ne varietur
16/12/2016   Aanneming zonder amendering
  Behandeling in Bureau
12/12/2016   Verzending naar Bureau Doc. 6-304/1 6-304/1 (PDF)
16/12/2016   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 16/12/2016
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau  

Kruispuntbank van de wetgeving