S. 6-30 Dossierfiche                  

Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig assessor bij de Raad van State

magistraat
administratieve rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-30/1 6-30/1 (PDF) Kandidatenlijst 21/8/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/8/2014   Indiening Doc. 6-30/1 6-30/1 (PDF)
21/8/2014   Verzending naar Bureau
14/10/2014   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/11/2014   Inschrijving op agenda
7/11/2014   Geheime stemming bij zitten en opstaan
De door de Raad van State voorgestelde lijst wordt bevestigd.
  Behandeling in Bureau
21/8/2014   Verzending naar Bureau
9/10/2014   Inschrijving op agenda
9/10/2014   Einde behandeling
14/10/2014   Verzending naar commissie
3/11/2014   Inschrijving op agenda
3/11/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe, Cťcile Thibaut
3/11/2014   Hoorzitting van candidaten met gesloten deuren: de heer Miguel De Jonckheere, de heer Michel Maus en de heer Bruno Peeters.
3/11/2014   De commissie stelt
voor om de door de Raad van State voorgedragen kandidatenlijst te bevestigen.
3/11/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
7/11/2014   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de Minister van Binnenlandse Zaken.
31/12/2014   Publicatie in het Belgisch Staatsblad (blz. 107270)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 3/11/2014

Kruispuntbank van de wetgeving