S. 6-299 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de ziekte van Huntington, met als doel de problemen en behoeften van patiënten en hun famillies beter op te vangen.
Latifa Gahouchi    Christie Morreale    Véronique Jamoulle    Philippe Mahoux   

sociale voorzieningen
gezondheidsverzorging
ziekenhuis
motie van het Parlement
bewustmaking van de burgers
ziekte
actieprogramma
ziekte van het zenuwstelsel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-299/1 6-299/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/11/2016
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/11/2016   Indiening Doc. 6-299/1 6-299/1 (PDF)
18/11/2016   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
18/11/2016   Verzending naar commissie
9/6/2017   Inschrijving op agenda
9/6/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Joris Poschet
9/6/2017   Inleidende uiteenzetting door Latifa Gahouchi
9/6/2017   Bespreking
9/6/2017   Regeling der werkzaamheden
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
In behandeling 9/6/2017

Kruispuntbank van de wetgeving