S. 6-29 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter bescherming en behoud van het noordpoolgebied
Bert Anciaux   

Arctica
Internationale Maritieme Organisatie
ontginning van de hulpbronnen
motie van het Parlement
Noordelijke IJszee
milieubescherming
zeevisserij
rijkdom van de zee
opwarming van het klimaat
ecosysteem
Arctische Raad

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-29/1 6-29/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/9/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/9/2014   Indiening Doc. 6-29/1 6-29/1 (PDF)
14/10/2014   Inoverwegingneming
14/10/2014   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegeheden - Gewestbevoegheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
14/10/2014   Verzending naar commissie
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving