S. 6-283 Dossierfiche                  

LV COSAC - DEN HAAG - 12 tot 14 juni 2016
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
COSAC
EU-controle
parlementair toezicht
interparlementaire samenwerking
Europese Rekenkamer
parlementaire diplomatie
werking van de instelling
interne markt
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
beleid inzake klimaatverandering
migratiebeleid van de EU
vluchteling
Rusland
Verdrag van Lissabon
openbaarheid van het besluitvormingsproces
Turkije
Oekraïne
eurozone

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-283/1 6-283/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 18/8/2016
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
12/6/2016   Indiening
12/6/2016   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
12/6/2016   Verzending naar commissie
12/6/2016   Inschrijving op agenda
12/6/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
12/6/2016   Einde behandeling Doc. 6-283/1 6-283/1 (PDF)
12/6/2016   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 12/6/2016

Kruispuntbank van de wetgeving