S. 6-28 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen islamofobie
Bert Anciaux   

motie van het Parlement
antisemitisme
discriminatie op grond van godsdienst
islam
racisme
xenofobie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-28/1 6-28/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/9/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/9/2014   Indiening Doc. 6-28/1 6-28/1 (PDF)
14/10/2014   Inoverwegingneming
14/10/2014   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
14/10/2014   Verzending naar commissie
26/10/2018   Inschrijving op agenda
26/10/2018   Uitgesteld
16/11/2018   Inschrijving op agenda
16/11/2018   Uitgesteld
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving