S. 6-279 Dossierfiche K. 54-682

Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving
Stefaan Van Hecke   Zakia Khattabi   Gilles Vanden Burre  

administratieve rechtspraak
publicatie
advies
openbaarheid van het bestuur
wetgevende procedure
internetsite
wetgeving
regelgevingsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-682/1 Wetsvoorstel 4/12/2014
K. 54-682/2 Advies van de Raad van State 20/10/2015
K. 54-682/3 Addendum 12/1/2016
K. 54-682/4 Amendementen 15/1/2016
K. 54-682/5 Amendementen 26/1/2016
K. 54-682/6 Amendementen 19/4/2016
K. 54-682/7 Amendementen 1/6/2016
K. 54-682/8 Verslag namens de commissie 10/6/2016
K. 54-682/9 Tekst aangenomen door de commissie 10/6/2016
K. 54-682/11 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 11/6/2016
K. 54-682/12 Aanvullend verslag namens de commissie 16/6/2016
K. 54-682/13 Tekst aangenomen door de commissie 16/6/2016
K. 54-682/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/6/2016
6-279/1 6-279/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 5/7/2016
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/12/2014   Indiening Doc. K. 54-682/1
11/12/2014   Inoverwegingneming
12/6/2015   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 52 Bijlage 17/06/2015, p. 5
20/10/2015   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 54-682/2
10/6/2016   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 54-682/8
16/6/2016   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 115, p. 7
16/6/2016   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 54-682/12
16/6/2016   Bespreking
Integraal verslag nr. 115, p. 72-75
16/6/2016   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 115, p. 92
Doc. K. 54-682/14
16/6/2016   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/6/2016   Overzending aan Senaat
5/7/2016   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 6-279/1 6-279/1 (PDF)
5/7/2016   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/7/2016   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/8/2016   Bekrachtiging en afkondiging
14/9/2016   Bekendmaking (62060-62061)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/6/2016
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/6/2016 15 4/7/2016
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 18/6/2016 0 4/7/2016
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/8/2016 14/9/2016 , blz 62060-62061

Kruispuntbank van de wetgeving