S. 6-278 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot versterking van de financiële autonomie van vrouwen in ontwikkelingslanden
Ann Brusseel    Christine Defraigne    Martine Taelman    Valérie De Bue   

ontwikkelingshulp
motie van het Parlement
rechten van de vrouw
positie van de vrouw
bankdeposito
ontwikkelingsland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-278/1 6-278/1 (PDF) Voorstel van resolutie 15/6/2016
6-278/2 6-278/2 (PDF) Amendementen 27/3/2017
6-278/3 6-278/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2017
6-278/4 6-278/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/4/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/6/2016   Indiening Doc. 6-278/1 6-278/1 (PDF)
17/6/2016   Inoverwegingneming
20/6/2016   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
28/4/2017   Inschrijving op agenda
28/4/2017   Algemene bespreking
28/4/2017   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-0/o7)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
20/6/2016   Verzending naar commissie
13/3/2017   Inschrijving op agenda
13/3/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Güler Turan
13/3/2017   Inleidende uiteenzetting door Ann Brusseel
13/3/2017   Bespreking
27/3/2017   Inschrijving op agenda
27/3/2017   Bespreking
27/3/2017   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o3)
27/3/2017   Aanneming na amendering
24/4/2017   Inschrijving op agenda
24/4/2017   Lezing van het verslag
24/4/2017   Goedkeuring verslag
eenparig (11 stemmen)
28/4/2017   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digital Agenda, Telecommunicatie en Post
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/4/2017
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Geamendeerd 13/3/2017, 27/3/2017, 24/4/2017