S. 6-276 Dossierfiche                  

Interparlementaire Conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB
(Den Haag, 6 en 8 april 2016)

associatieovereenkomst (EU)
geheime dienst
SyriŽ
Turkije
doorgeven van informatie
interparlementaire samenwerking
duurzame ontwikkeling
georganiseerde misdaad
Europese Dienst voor extern optreden
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
Rusland
migratiebeleid van de EU
Europees nabuurschapsbeleid
Eurojust
Europees Defensieagentschap
samenwerking tussen de EU en de NAVO
militaire samenwerking
wapenhandel
migratiestroom
uitwisseling van informatie
Egypte
LibiŽ
illegale migratie
Europees defensiebeleid
bewapening
politiek asiel
ontwikkelingshulp
computercriminaliteit
Europol
buitengrens van de EU
non-proliferatie van bewapening
internationale rol van de EU
veiligheid van het luchtverkeer
OekraÔne
migratie
zwarte handel
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-276/1 6-276/1 (PDF) Verslag namens de Belgische delegatie 16/6/2016
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
8/4/2016   Indiening
8/4/2016   Einde behandeling Doc. 6-276/1 6-276/1 (PDF)
8/4/2016   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd