S. 6-275 Dossierfiche                  

Uiteenzetting over de resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van 17 en 18 maart 2016 te Brussel
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

samenwerkingsovereenkomst (EU)
toetreding tot de Europese Unie
toelating van vreemdelingen
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
vluchtelingenhulp
politiek asiel
Europese Centrale Bank
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
Europese Raad
rechten van de mens
verwijdering
illegale migratie
Dienst Vreemdelingenzaken
internationale organisatie
niet-gouvernementele organisatie
Nederland
gemeenschappelijk landbouwbeleid
EU-beleid
referendum
vluchteling
heractivering van de economie
topconferentie
Syrië
terrorisme
Turkije
Oekraïne
Economische en Monetaire Unie
Europese Unie
asielzoeker
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-275/1 6-275/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 25/5/2016
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
19/4/2016   Indiening
19/4/2016   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
19/4/2016   Verzending naar commissie
19/4/2016   Inschrijving op agenda
19/4/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
19/4/2016   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Charles Michel, eerste minister
19/4/2016   Einde behandeling Doc. 6-275/1 6-275/1 (PDF)
19/4/2016   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 19/4/2016

Kruispuntbank van de wetgeving