S. 6-275 Dossierfiche                  

Uiteenzetting over de resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van 17 en 18 maart 2016 te Brussel
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

niet-gouvernementele organisatie
heractivering van de economie
toelating van vreemdelingen
Syrië
terrorisme
verwijdering
internationale organisatie
toetreding tot de Europese Unie
vluchteling
illegale migratie
topconferentie
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
asielzoeker
referendum
Dienst Vreemdelingenzaken
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
rechten van de mens
gemeenschappelijk landbouwbeleid
Oekraïne
Europese Raad
Europese Unie
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
vluchtelingenhulp
Nederland
EU-beleid
politiek asiel
samenwerkingsovereenkomst (EU)
Turkije
Economische en Monetaire Unie
Europese Centrale Bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-275/1 6-275/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 25/5/2016
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
19/4/2016   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
19/4/2016   Verzending naar commissie
19/4/2016   Inschrijving op agenda
19/4/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
19/4/2016   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Charles Michel, eerste minister
19/4/2016   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 19/4/2016

Kruispuntbank van de wetgeving