S. 6-270 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie aan de federale regering ter bevordering van de Duitse taal
Alexander Miesen   

taalgebruik
Duitstalige Gemeenschap
taalonderwijs
officiŽle taal
motie van het Parlement
internetsite
wetgeving
Staatscourant
besluit
ministerie
regelgevingsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-270/1 6-270/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/4/2016
6-270/2 6-270/2 (PDF) Amendement 20/5/2016
6-270/3 6-270/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/5/2016
6-270/4 6-270/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/5/2016
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/4/2016   Indiening Doc. 6-270/1 6-270/1 (PDF)
22/4/2016   Inoverwegingneming
22/4/2016   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/6/2016   Inschrijving op agenda
17/6/2016   Algemene bespreking
17/6/2016   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o0) Hand. 6-19 Hand. 6-19 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/4/2016   Verzending naar commissie
20/5/2016   Inschrijving op agenda
20/5/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
20/5/2016   Inleidende uiteenzetting door Alexander Miesen
20/5/2016   Bespreking
20/5/2016   Stemming over het geheel: geamendeerd (+15/-0/o0)
20/5/2016   Aanneming na amendering
20/5/2016   Vertrouwen rapporteur
17/6/2016   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/6/2016
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 20/5/2016

Kruispuntbank van de wetgeving