S. 6-260 Dossierfiche K. 54-1661

Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen wat bepaalde versnelde beroepsprocedures bij de Raad van State betreft
Regering Ch. Michel I  

herverzekering
administratieve rechtspraak
verzekeringsmaatschappij
rechtsmiddel
financiŽle controle
verzekeringsrecht
verzekering
financieel toezicht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-1661/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/2/2016
6-260/1 6-260/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 8/3/2016
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
15/2/2016   Splitsing Doc. K. 54-1584/6
18/2/2016   Bespreking
Integraal verslag nr. 98, p. 54-57
18/2/2016   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 98, p. 68-69
Doc. K. 54-1661/1
18/2/2016   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
19/2/2016   Overzending aan Senaat
8/3/2016   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 6-260/1 6-260/1 (PDF)
8/3/2016   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/3/2016   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/3/2016   Bekrachtiging en afkondiging
6/4/2016   Bekendmaking (22722-22724)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 18/2/2016
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/2/2016 15 7/3/2016
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/2/2016 0 7/3/2016
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/3/2016 6/4/2016, blz 22722-22724