S. 6-259 Dossierfiche                  

De prioriteiten van het Nederlandse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
Nederland
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
migratiebeleid van de EU
buitengrens van de EU
Turkije
vluchteling
vernieuwing
schepping van werkgelegenheid
EU-werkgelegenheidsbeleid
EU-milieubeleid
energiebeleid
interne markt
Economische en Monetaire Unie
eurozone
EU-begroting
consolidatie van de Europese Unie
Verenigd Koninkrijk
Syrië
militaire interventie
handelsovereenkomst (EU)
vrijhandelsovereenkomst
Verenigde Staten
eerbiediging van het privé-leven
persoonlijke gegevens
terrorisme
luchtvervoer
associatieovereenkomst (EU)
Oekraïne
sociale dumping
Benelux
EU-strategie
rechten van passagiers

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-259/1 6-259/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 16/3/2016
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/2/2016   Indiening
16/2/2016   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
16/2/2016   Verzending naar commissie
16/2/2016   Inschrijving op agenda
16/2/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
16/2/2016   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Bert Koenders, Nederlands minister van Buitenlandse Zaken
16/2/2016   Einde behandeling Doc. 6-259/1 6-259/1 (PDF)
16/2/2016   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 16/2/2016

Kruispuntbank van de wetgeving