S. 6-258 Dossierfiche                  

De Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van 18 en 19 februari 2016 te Brussel
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

Europese Raad
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
topconferentie
Libië
Syrië
vluchteling
Verenigd Koninkrijk
Turkije
migratie
buitenlandse staatsburger
migratiebeleid van de EU
EU-beleid
Economische en Monetaire Unie
eurozone
bankcontrole
concurrentievermogen
EU-mededingingsbeleid
vrij verkeer van werknemers
sociale uitkering
vrij verkeer van personen
schijnhuwelijk
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-258/1 6-258/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 2/6/2016
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
23/2/2016   Indiening
23/2/2016   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
23/2/2016   Verzending naar commissie
23/2/2016   Inschrijving op agenda
23/2/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
23/2/2016   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Charles Michel, eerste minister
23/2/2016   Einde behandeling Doc. 6-258/1 6-258/1 (PDF)
23/2/2016   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 23/2/2016

Kruispuntbank van de wetgeving