S. 6-255 Dossierfiche                  

De toekomst van de Europese Unie
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

Europese Unie
EU-beleid
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
hoorzitting
migratiebeleid van de EU
vluchteling
consolidatie van de Europese Unie
economische en sociale samenhang
Europees staatsburgerschap
Verenigd Koninkrijk
Griekenland
Hongarije
Polen
politiek asiel
sociale dumping
asielzoeker
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-255/1 6-255/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 1/3/2016
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
19/1/2016   Indiening
19/1/2016   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
19/1/2016   Verzending naar commissie
19/1/2016   Inschrijving op agenda
19/1/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe, Güler Turan
19/1/2016   Einde behandeling Doc. 6-255/1 6-255/1 (PDF)
19/1/2016   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 19/1/2016

Kruispuntbank van de wetgeving