S. 6-252 Dossierfiche K. 54-1506

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Regering Ch. Michel I  

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
politiek asiel
buitenlandse staatsburger
vreemdelingenrecht
rechtsmiddel
illegale migratie
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
fax
elektronische overheid
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-1506/1 Wetsontwerp 7/12/2015
K. 54-1506/2 Amendementen 9/12/2015
K. 54-1506/3 Verslag namens de commissie 9/12/2015
K. 54-1506/4 Tekst aangenomen door de commissie 9/12/2015
6-252/1 6-252/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 10/12/2015
K. 54-1506/5 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 10/12/2015
K. 54-1506/6 Aanvullend verslag namens de commissie 10/12/2015
K. 54-1506/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/12/2015
6-252/2 6-252/2 (PDF) Amendementen 11/12/2015
6-252/3 6-252/3 (PDF) Verslag namens de commissie 11/12/2015
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/12/2015   Indiening Doc. K. 54-1506/1
9/12/2015   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 54-1506/3
10/12/2015   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 85, p. 1-2
10/12/2015   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 54-1506/6
10/12/2015   Bespreking
Integraal verslag nr. 85, p. 58-65 + p. 79-80
Doc. K. 54-1506/5
10/12/2015   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-25/o11)
Integraal verslag nr. 85, p. 80-81
Doc. K. 54-1506/7
10/12/2015   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
10/12/2015   Overzending aan Senaat
10/12/2015   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 6-252/1 6-252/1 (PDF)
11/12/2015   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
11/12/2015   Inschrijving op agenda
11/12/2015   Algemene bespreking
11/12/2015   Artikelsgewijze bespreking
11/12/2015   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag.
11/12/2015   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-10/o5)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
11/12/2015   Verzending naar commissie
11/12/2015   Inschrijving op agenda
11/12/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe, Katia Segers
11/12/2015   Inleidende uiteenzetting door Theo Francken,
staatssecretaris voor Asiel en Migratie
11/12/2015   Bespreking
11/12/2015   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-4/o0)
11/12/2015   Aanneming zonder amendering
11/12/2015   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
11/12/2015   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/12/2015   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/12/2015   Bekrachtiging en afkondiging
29/12/2015   Bekendmaking (79808-79809)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/12/2015
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/12/2015
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/12/2015
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/12/2015 15 25/12/2015
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 11/12/2015 30 11/1/2016
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/12/2015 29/12/2015, blz 79808-79809

Kruispuntbank van de wetgeving