S. 6-250 Dossierfiche                  

Bijeenkomst van de Staatshoofden en Regeringsleiders van de EU met Turkije van 29 november 2015
Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van 17 en 18 december 2015
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

topconferentie
Europese Raad
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Turkije
betrekking van de Europese Unie
vluchteling
illegale migratie
migratiebeleid van de EU
Syrië
toetreding tot de Europese Unie
toetredingsonderhandeling
buitengrens van de EU
Frontex
terrorisme
extremisme
Economische en Monetaire Unie
interne markt
Verenigd Koninkrijk
lidmaatschap van de Europese Unie
Griekenland
Akkoord van Schengen
radicalisering
uittreding uit de EU

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-250/1 6-250/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 23/12/2015
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
8/12/2015   Indiening
8/12/2015   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
8/12/2015   Verzending naar commissie
8/12/2015   Inschrijving op agenda
8/12/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Pol Van Den Driessche, Siegfried Bracke
8/12/2015   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Charles Michel, eerste minister
8/12/2015   Einde behandeling Doc. 6-250/1 6-250/1 (PDF)
8/12/2015   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 8/12/2015

Kruispuntbank van de wetgeving