S. 6-245 Dossierfiche                  

Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2014 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2016

begroting
Eerste Kamer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-245/1 6-245/1 (PDF) Verslag namens het Bureau 30/11/2015
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/11/2015   Indiening Doc. 6-245/1 6-245/1 (PDF)
30/11/2015   Verzending naar Bureau
11/12/2015   Inschrijving op agenda
11/12/2015   Algemene bespreking
11/12/2015   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-1/o0)
11/12/2015   Aanneming zonder amendering
  Behandeling in Bureau
30/11/2015   Verzending naar Bureau
30/11/2015   Inschrijving op agenda
30/11/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
30/11/2015   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
30/11/2015   Aanneming zonder amendering
30/11/2015   Vertrouwen rapporteur
11/12/2015   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 11/12/2015
Behandeling in Bureau
Niet geamendeerd 30/11/2015

Kruispuntbank van de wetgeving