S. 6-238 Dossierfiche                  

Interparlementaire conferentie in het kader van het artikel 13 van het Verdrag inzake stabiliteit, co÷rdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie
Luxemburg, 9 en 10 november 2015
Federaal AdviescomitÚ voor de Europese Aangelegenheden  

Federaal AdviescomitÚ voor Europese Aangelegenheden
Stabiliteitspact
EU-beleid
belastingbeleid
Economische en Monetaire Unie
economische groei
economische en sociale samenhang
parlementair toezicht
Verdrag inzake stabiliteit, co÷rdinatie en bestuur
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-238/1 6-238/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomitÚ voor Europese aangelegenheden 9/2/2016
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
9/2/2016   Indiening
9/2/2016   Verzending naar commissie: Federaal AdviescomitÚ Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal AdviescomitÚ Europese Aangelegenheden
9/2/2016   Verzending naar commissie
9/2/2016   Inschrijving op agenda
9/2/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
9/2/2016   Gedachtewisseling
9/2/2016   Einde behandeling Doc. 6-238/1 6-238/1 (PDF)
9/2/2016   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŰindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŰindigd  
Commissie: Federaal AdviescomitÚ Europese Aangelegenheden
Behandeling beŰindigd 9/2/2016

Kruispuntbank van de wetgeving