S. 6-237 Dossierfiche                  

Interparlementaire Conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB)
(Luxemburg, 5 en 6 september 2015)

nationaal parlement
samenwerking tussen de EU en de NAVO
terrorisme
Rusland
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
migratiebeleid van de EU
beleid inzake klimaatverandering
opwarming van het klimaat
vluchteling
internationale rol van de EU
Europese Dienst voor extern optreden
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
militaire samenwerking
illegale migratie
Europees Parlement
interparlementaire samenwerking
Europees Defensieagentschap
Oekra´ne
Akkoord van Schengen
mensenhandel
Europees nabuurschapsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-237/1 6-237/1 (PDF) Verslag 8/10/2015
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
12/10/2015   Indiening Doc. 6-237/1 6-237/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Ingediend  

Kruispuntbank van de wetgeving