S. 6-233 Dossierfiche                  

Gedachtewisseling met de eerste minister over de asielcrisis
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

sociale voorzieningen
Syrië
terrorisme
militaire interventie
migratiebeleid van de EU
vluchteling
illegale migratie
asielzoeker
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
regeringsbeleid
Akkoord van Schengen
vluchtelingenhulp
buitengrens van de EU
politiek asiel
internationale hulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-233/1 6-233/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 5/10/2015
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
17/9/2015   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
17/9/2015   Verzending naar commissie
17/9/2015   Inschrijving op agenda
17/9/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Koen Metsu, Monica De Coninck
17/9/2015   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de eerste minister over de asielcrisis
17/9/2015   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 17/9/2015

Kruispuntbank van de wetgeving