S. 6-229 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van diverse kieswetten, teneinde de vreemdelingen die in BelgiŽ verblijven stemrecht te verlenen bij de regionale verkiezingen

regionale verkiezingen
buitenlandse staatsburger
stemrecht
sociale integratie
EU-onderdaan

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-229/1 6-229/1 (PDF) Erratum 16/7/2015
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/7/2015   Indiening
16/7/2015   Vervalt
Dit wetsvoorstel behoort niet bij de bevoegdheden van de Senaat.
16/7/2015   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen  

Kruispuntbank van de wetgeving