S. 6-224 Dossierfiche K. 54-1215

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Regering Ch. Michel I  

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-1215/1 Wetsontwerp 29/6/2015
K. 54-1215/2 Verslag namens de commissie 7/7/2015
K. 54-1215/3 Tekst aangenomen door de commissie 7/7/2015
K. 54-1215/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/7/2015
6-224/1 6-224/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/7/2015
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/6/2015   Indiening Doc. K. 54-1215/1
2/7/2015   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 60, p. 69
7/7/2015   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 54-1215/2
8/7/2015   Bespreking
Integraal verslag nr. 61, p. 4-6
9/7/2015   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 62, p. 48
Doc. K. 54-1215/4
9/7/2015   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
10/7/2015   Overzending aan Senaat
28/7/2015   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 6-224/1 6-224/1 (PDF)
28/7/2015   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/7/2015   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/9/2015   Bekrachtiging en afkondiging
23/10/2015   Bekendmaking (65461)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/7/2015, 9/7/2015
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/7/2015 15 27/7/2015
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/7/2015 0 27/7/2015
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/9/2015 23/10/2015 , blz 65461

Kruispuntbank van de wetgeving