S. 6-213 Dossierfiche                  

Het investeringsplan voor Europa (plan Juncker)
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

EU-beleid
investeringsbeleid
bevordering van investeringen
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
elektronische handel
energiebeleid
geldmarkt
Europese Investeringsbank
Europees Investeringsfonds
EU-energiebeleid
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-213/1 6-213/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 8/6/2015
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
15/6/2015   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
15/6/2015   Verzending naar commissie
15/6/2015   Inschrijving op agenda
15/6/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
15/6/2015   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de h. Jyrki Katainen, vicevoorzitter van de Europese Commissie en mevr. Marianne Thyssen, Europees commissie
15/6/2015   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 15/6/2015

Kruispuntbank van de wetgeving