S. 6-204 Dossierfiche                  

Het stabiliteitsprogramma van België (2015-2018) en het nationaal hervormingsprogramma 2015
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

investeringsbeleid
monetaire crisis
verhouding land-regio
rijksbegroting
gewesten en gemeenschappen van België
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
pensioenvoorwaarden
begrotingstekort
belastingbeleid
regeringsbeleid
pensioenregeling
Stabiliteitspact
overheidsschuld
werkgelegenheidsbeleid
werkgelegenheidsbevordering
geldmarkt
concurrentiebeleid
EU-controle

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-204/1 6-204/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 4/6/2015
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
11/6/2015   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
11/6/2015   Verzending naar commissie
11/6/2015   Inschrijving op agenda
11/6/2015   Gedachtewisseling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
In behandeling 11/6/2015

Kruispuntbank van de wetgeving