S. 6-200 Dossierfiche                  

De 59ste sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de status van de vrouw - Peking +20
(New York 9-20 maart 2015)

gelijke behandeling van man en vrouw
discriminatie op grond van geslacht
geweld
participatie van vrouwen
prostitutie
bestrijding van discriminatie
rechten van de vrouw
conferentie VN
positie van de vrouw
seksueel geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-200/1 6-200/1 (PDF) Verslag namens de commissie 29/5/2015
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
23/4/2015   Indiening
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
23/4/2015   Verzending naar commissie
24/4/2015   Inschrijving op agenda
24/4/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Valérie De Bue, Christie Morreale
29/5/2015   Inschrijving op agenda
29/5/2015   Lezing van het verslag
29/5/2015   Goedkeuring verslag
(Eenparig 12 stemmen)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Behandeling beëindigd 24/4/2015, 29/5/2015

Kruispuntbank van de wetgeving