S. 6-195 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van artikel 66 van het reglement van de Senaat teneinde de mogelijkheid te geven om verzoeken tot het opstellen van een informatieverslag eerst naar het Bureau te laten verwijzen met het oog op een vlotte behandeling en taakverdeling door de commissies
Bert Anciaux   

parlementspresidium
parlementaire procedure
reglement van het parlement
informatieverslag
parlementaire commissie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-195/1 6-195/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 1/4/2015
6-195/2 6-195/2 (PDF) Verslag namens het Bureau 18/5/2015
6-195/3 6-195/3 (PDF) Tekst aangenomen door het Bureau 18/5/2015
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/4/2015   Indiening Doc. 6-195/1 6-195/1 (PDF)
24/4/2015   Inoverwegingneming
24/4/2015   Verzending naar Bureau
29/5/2015   Inschrijving op agenda
29/5/2015   Algemene bespreking
29/5/2015   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o0)
  Behandeling in Bureau
24/4/2015   Verzending naar Bureau
18/5/2015   Inschrijving op agenda
18/5/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Steven Vanackere
18/5/2015   Bespreking
18/5/2015   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
18/5/2015   Aanneming na amendering
29/5/2015   Aanneming
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Aangenomen 29/5/2015
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 29/5/2015
Behandeling in Bureau
Geamendeerd 18/5/2015

Kruispuntbank van de wetgeving