S. 6-192 Dossierfiche                  

Conferentie van voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie, Rome, 20-21 april 2015
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

voorzitter van het Parlement
voorzitter EP
nationaal parlement
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
EU-beleid
economische groei
elektronische handel
internet
gemeenschappelijk visserijbeleid
duurzame ontwikkeling
monetaire crisis
rijksbegroting
EU-controle
bevordering van investeringen
investeringsbeleid
EU-werkgelegenheidsbeleid
Economische en Monetaire Unie
monetair beleid
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Hof van Justitie van de Europese Unie
migratiebeleid van de EU
politiek asiel
illegale migratie
terrorisme
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
internationale overeenkomst
vrijhandelsovereenkomst
parlementair toezicht
werking van de instelling
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
asielzoeker
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-192/1 6-192/1 (PDF) Verslag 22/5/2015
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
22/5/2015   Indiening Doc. 6-192/1 6-192/1 (PDF)
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
22/5/2015   Verzending naar commissie
22/5/2015   Inschrijving op agenda
22/5/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Siegfried Bracke
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
In behandeling 22/5/2015

Kruispuntbank van de wetgeving