S. 6-190 Dossierfiche K. 54-949

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen
Veerle Wouters   Francis Delpérée   Georges Gilkinet   Ahmed Laaouej   Karin Temmerman   Luk Van Biesen   Servais Verherstraeten   Sophie Wilmès  

boekhouding
partijfinanciering
financiering van een verkiezing
balans
politieke partijen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-949/1 Wetsvoorstel 10/3/2015
K. 54-949/2 Amendementen 18/3/2015
K. 54-949/3 Verslag namens de commissie 18/3/2015
K. 54-949/4 Tekst aangenomen door de commissie 18/3/2015
K. 54-949/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/3/2015
6-190/1 6-190/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/3/2015
6-190/2 6-190/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/3/2015
6-190/3 6-190/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/4/2015
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
10/3/2015   Indiening Doc. K. 54-949/1
12/3/2015   Inoverwegingneming
12/3/2015   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 34, p. 54-55
18/3/2015   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 54-949/3
19/3/2015   Bespreking
Integraal verslag nr. 35
19/3/2015   Stemming over het geheel: ne varietur (+132/-0/o4)
Integraal verslag nr. 35
Doc. K. 54-949/5
19/3/2015   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
20/3/2015   Overzending Doc. 6-190/1 6-190/1 (PDF)
20/3/2015   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/4/2015   Inschrijving op agenda
24/4/2015   Algemene bespreking
24/4/2015   Artikelsgewijze bespreking
24/4/2015   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o0)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/3/2015   Verzending naar commissie
30/3/2015   Inschrijving op agenda
30/3/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Annick De Ridder, Bert Anciaux
30/3/2015   Inleidende uiteenzetting door Jan Jambon,
vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
30/3/2015   Bespreking
30/3/2015   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
30/3/2015   Aanneming zonder amendering
30/3/2015   Vertrouwen rapporteur
24/4/2015   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 6-190/3 6-190/3 (PDF)
11/6/2015   Bekrachtiging en afkondiging
22/6/2015   Bekendmaking (36258-36259)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/3/2015
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2015
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 30/3/2015
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/6/2015 22/6/2015 , blz 36258-36259

Kruispuntbank van de wetgeving