S. 6-189 Dossierfiche                  

Toelichting over de agenda van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 19 en vrijdag 20 maart 2015 te Brussel
Federaal AdviescomitÚ voor de Europese Aangelegenheden  

Federaal AdviescomitÚ voor Europese Aangelegenheden
Europese Raad
topconferentie
EU-beleid
energiebeleid
rijksbegroting
EU-controle
EU-werkgelegenheidsbeleid
economische groei
heractivering van de economie
Oekra´ne
Rusland
Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument
Midden- en Oost-Europa
LibiŰ
energievoorziening
zachte energie
Europees nabuurschapsbeleid
Europees Semester
EU-energiebeleid
Oostelijk Partnerschap
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-189/1 6-189/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomitÚ voor Europese aangelegenheden 31/3/2015
6-189/2 6-189/2 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomitÚ voor Europese aangelegenheden 23/4/2015
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
17/3/2015   Indiening
  Commissie: Federaal AdviescomitÚ Europese Aangelegenheden
17/3/2015   Verzending naar commissie
17/3/2015   Inschrijving op agenda
17/3/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Siegfried Bracke
17/3/2015   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Charles Michel, eerste minister
17/3/2015   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal AdviescomitÚ Europese Aangelegenheden
Behandeling beŰindigd 17/3/2015

Kruispuntbank van de wetgeving