S. 6-184 Dossierfiche                  

Resultaten van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 12 en vrijdag 13 februari 2015 te Brussel
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

topconferentie
Europese Raad
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
persoonlijke gegevens
Griekenland
extremisme
religieus conservatisme
bevordering van investeringen
eerbiediging van het privé-leven
heractivering van de economie
Rusland
terrorisme
Oekraďne
Economische en Monetaire Unie
eurozone
radicalisering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-184/1 6-184/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 26/3/2015
                                      
Chronologie
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
2/3/2015   Inschrijving op agenda
2/3/2015   Einde behandeling
16/4/2015   Verzending naar commissie
16/4/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Siegfried Bracke
16/4/2015   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Charles Michel, eerste minister
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
16/4/2015   Indiening
16/4/2015   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 16/4/2015

Kruispuntbank van de wetgeving