S. 6-161 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van artikel 77 van het reglement van de Senaat, teneinde een correcte en maximale evenredige vertegenwoordiging van de fracties te bekomen
Bert Anciaux   

reglement van het parlement
politieke fractie
evenredige vertegenwoordiging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-161/1 6-161/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 23/2/2015
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/2/2015   Indiening Doc. 6-161/1 6-161/1 (PDF)
6/3/2015   Inoverwegingneming
6/3/2015   Verzending naar Bureau
  Behandeling in Bureau
6/3/2015   Verzending naar Bureau
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving