S. 6-16 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 25 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Bert Anciaux   

herziening van de grondwet
censuur
persvrijheid
massamedia

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-16/1 6-16/1 (PDF) Herziening van de grondwet 22/9/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/9/2014   Indiening
Herindiening 5-1086/1.
Doc. 6-16/1 6-16/1 (PDF)
22/9/2014   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/9/2014   Verzending naar commissie
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving