S. 6-156 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de veiligheid van de Belgische luchthavens
Bert Anciaux   

openbare veiligheid
wapenhandel
zwarte handel
luchthaven
doorvoer
luchtvervoer
motie van het Parlement
luchtvaartbeveiliging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-156/1 6-156/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/2/2015
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/2/2015   Indiening Doc. 6-156/1 6-156/1 (PDF)
6/3/2015   Inoverwegingneming
6/3/2015   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
6/3/2015   Verzending naar commissie
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving