S. 6-151 Dossierfiche                  

Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 23 en vrijdag 24 oktober 2014 te Brussel
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

topconferentie
Europese Raad
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
beleid inzake klimaatverandering
opwarming van het klimaat
vermindering van gasemissie
regenereerbare energie
energiebeleid
EU-beleid
emissiehandel
economisch beleid
eurozone
epidemie
infectieziekte
Oekraïne
bankcontrole
EU-energiebeleid
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-151/1 6-151/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 6/1/2015
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
3/12/2014   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
3/12/2014   Verzending naar commissie
3/12/2014   Inschrijving op agenda
3/12/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
3/12/2014   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Charles Michel, eerste minister
3/12/2014   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 3/12/2014

Kruispuntbank van de wetgeving