S. 6-15 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, tweede uitgave, van 28 april 2014)
Bert Anciaux   

sociale rechten
herziening van de grondwet
watervoorziening
elektriciteitsvoorziening
gasdistributie
rechten van het individu
water
aardgas
elektrische energie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-15/1 6-15/1 (PDF) Herziening van de grondwet 22/9/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/9/2014   Indiening Doc. 6-15/1 6-15/1 (PDF)
22/9/2014   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/9/2014   Verzending naar commissie
5/12/2014   Inschrijving op agenda
5/12/2014   Hoorzitting prof. dr. Jan Velaers, gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State
5/12/2014   Hoorzitting prof. dr. Marc Verdussen, gewoon hoogleraar aan de UCL
5/12/2014   Hoorzitting de heer Jeroen Van Nieuwenhove, staatsraad bij de Raad van State en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven
5/12/2014   Gedachtewisseling
12/1/2015   Inschrijving op agenda
12/1/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Peter Van Rompuy, Alexander Miesen
12/1/2015   Hoorzitting met prof. dr. Christian Behrendt, gewoon hoogleraar aan de Université de Liège (Ulg) en assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State
12/1/2015   Hoorzitting met prof. dr. Marc Uyttendaele, gewoon hoogleraar aan de Université libre de Bruxelles (ULB)
12/1/2015   Hoorzitting met prof. dr. Marnix Van Damme, buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en kamervoorzitter in de Raad van State
12/1/2015   Hoorzitting met prof. dr. Paul Van Orshoven, gewoon hoogleraar aan de KU Leuven
12/1/2015   Gedachtewisseling
30/1/2015   Inschrijving op agenda
30/1/2015   Inleidende uiteenzetting door Bert Anciaux
30/1/2015   Bespreking
16/3/2015   Inschrijving op agenda
16/3/2015   Hoorzitting met de heer Jack Hamande, Voorzitter van de Raad, Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)
16/3/2015   Hoorzitting met mevrouw Ilse Haesaert, Coordinator, Platform Telecom Operators & Service Providers (Platform)
16/3/2015   Hoorzitting met de heer Jean-Marc Galand, Manager, GSM Operators Forum (GOF)
16/3/2015   Hoorzitting met mevrouw Lieve Elias, Regulatory Manager Proximus
16/3/2015   Hoorzitting met de heer Louis Tulkens, Corporate Affairs Manager BASE Company
16/3/2015   Hoorzitting met de heer Steve Dive, Head of Corporate Affairs, Mobistar
16/3/2015   Hoorzitting met mevrouw France Vandermeulen, Regulatory Affairs Director VOO
16/3/2015   Hoorzitting de heer Rodolphe Van Nuffel, Policy Manager ISPA (Belgian Internet Service Providers Association)
20/3/2015   Inschrijving op agenda
20/3/2015   Hoorzitting met de heer Jürgen Vanpraet, gastprofessor, Faculteit Rechten, UAntwerpen
20/3/2015   Hoorzitting met de heer Pierre Lannoy, docent, Faculteit Sociale en Politieke Wetenschappen, ULB
20/3/2015   Hoorzitting met de heer Yvon Loyaerts, directeur-generaal Mobilité & Voies hydrauliques, Waalse Overheidsdienst
20/3/2015   Hoorzitting met de heer Henry-Jean Gathon, professor, CIRIEC, HEC-ULg
20/4/2015   Inschrijving op agenda
20/4/2015   Hoorzitting met mevrouw Adélaïde Remiche, assistente aan het Centrum voor publiekrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Université libre de Bruxelles (ULB).
11/5/2015   Inschrijving op agenda
11/5/2015   Regeling der werkzaamheden
29/5/2015   Inschrijving op agenda
29/5/2015   Uitgesteld
De commissie beslist eenparig om de bespreking van het voorstel uit te stellen tot een latere datum.
22/2/2016   Inschrijving op agenda
22/2/2016   Uitgesteld
7/3/2016   Inschrijving op agenda
7/3/2016   Niet behandeld
24/10/2016   Inschrijving op agenda
24/10/2016   Bespreking
11/3/2019   Inschrijving op agenda
11/3/2019   Lezing van het ontwerpverslag van de hoorzittingen
11/3/2019   Goedkeuring van het verslag van de hoorzittingen
(eenparig [11 stemmen])
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 5/12/2014, 12/1/2015, 30/1/2015, 16/3/2015, 20/3/2015, 20/4/2015, 11/5/2015, 24/10/2016

Kruispuntbank van de wetgeving