S. 6-148 Dossierfiche                  

De prioriteiten van het Lets Voorzitterschap van de Europese Unie
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

vrijhandelsovereenkomst
elektronische overheid
Europese Investeringsbank
Canada
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
bankcontrole
monetaire crisis
sociale dumping
kenniseconomie
Verenigde Staten
Eures
Japan
Letland
Stabiliteitspact
EU-werkgelegenheidsbeleid
EU-beleid
Europees nabuurschapsbeleid
migratiebeleid van de EU
Europese sociale politiek
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
bevordering van investeringen
internationale rol van de EU
Rusland
energiebeleid
Europese Dienst voor extern optreden
digitale technologie
terrorisme
Oekraïne
Economische en Monetaire Unie
EU-bankenunie
EU-energiebeleid
Oostelijk Partnerschap
financiële stabiliteit
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-148/1 6-148/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 30/1/2015
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
20/1/2015   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
20/1/2015   Verzending naar commissie
20/1/2015   Inschrijving op agenda
20/1/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
20/1/2015   Gedachtewisseling
Toelichting door mevrouw Lelde Lice-Licite, Ambassadeur van Letland in België
20/1/2015   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 20/1/2015

Kruispuntbank van de wetgeving