S. 6-147 Dossierfiche                  

Het werkprogramma van de Europese Commissie voor het jaar 2015
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

radicalisering
wapenhandel
Verenigde Staten
Griekenland
vrijhandelsovereenkomst
EU-beleid
EU-werkgelegenheidsbeleid
belastingbeleid
migratiebeleid van de EU
Europees nabuurschapsbeleid
Europese sociale politiek
heractivering van de economie
monetaire crisis
interne markt
Verenigd Koninkrijk
Europese Commissie
EU-controle
Economische en Monetaire Unie
terrorisme
Europese Investeringsbank
rijksbegroting
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
Akkoord van Schengen
extremisme
buitengrens van de EU
internationale rol van de EU
Oekraïne
Rusland
bevordering van investeringen
zwarte handel
EU-programma
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
eurozone
provider
Europees Fonds voor strategische investeringen
EU-strategie
rechten van passagiers

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-147/1 6-147/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 20/1/2015
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
20/1/2015   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
20/1/2015   Verzending naar commissie
20/1/2015   Inschrijving op agenda
20/1/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
20/1/2015   Gedachtewisseling
Toelichting door de heer Dirk Wouters, Permanent vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie
20/1/2015   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 20/1/2015

Kruispuntbank van de wetgeving