S. 6-144 Dossierfiche                  

Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 18 en vrijdag 19 december 2014 te Brussel
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

Europese Raad
Cuba
Verenigde Staten
Griekenland
nationaal parlement
vrijhandelsovereenkomst
interne markt
Palestijnse kwestie
EU-controle
Europese Investeringsbank
rijksbegroting
Oekraïne
epidemie
economisch beleid
bevordering van investeringen
topconferentie
Rusland
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
sociale dumping
Stabiliteitspact
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
Europees Investeringsfonds

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-144/1 6-144/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 13/1/2015
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
13/1/2015   Indiening
13/1/2015   Inschrijving op agenda
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
13/1/2015   Inschrijving op agenda
13/1/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
13/1/2015   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Charles Michel, eerste minister
13/1/2015   Einde behandeling
23/1/2015   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
In plenaire voor bespreking  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 13/1/2015

Kruispuntbank van de wetgeving