S. 6-134 Dossierfiche                  

Toelichting over de agenda van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 18 en vrijdag 19 december 2014 te Brussel
Federaal AdviescomitÚ voor de Europese Aangelegenheden  

vrijhandelsovereenkomst
Europese Investeringsbank
rijksbegroting
Federaal AdviescomitÚ voor Europese Aangelegenheden
Europese Raad
EU-controle
interparlementaire samenwerking
COSAC
Cuba
sociale dumping
epidemie
Verenigde Staten
Griekenland
interne markt
Stabiliteitspact
nationaal parlement
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
economisch beleid
bevordering van investeringen
Palestijnse kwestie
topconferentie
Rusland
Oekra´ne
Europees Semester

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-134/1 6-134/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomitÚ voor Europese aangelegenheden 6/1/2015
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
3/12/2014   Indiening
  [S2] Behandeling door Senaat
3/12/2014   Indiening
  Commissie: Federaal AdviescomitÚ Europese Aangelegenheden
3/12/2014   Verzending naar commissie
3/12/2014   Inschrijving op agenda
3/12/2014   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Charles Michel, eerste minister
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[K1] Behandeling door Kamer
In behandeling  
[S2] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal AdviescomitÚ Europese Aangelegenheden
In behandeling 3/12/2014

Kruispuntbank van de wetgeving