S. 6-121 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
Bert Anciaux    GŁler Turan   

herziening van de grondwet
overheidsapparaat
EU-onderdaan
buitenlandse staatsburger
aanwerving
nationaliteit
Hof van Justitie van de Europese Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-121/1 6-121/1 (PDF) Herziening van de grondwet 24/11/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/11/2014   Indiening Doc. 6-121/1 6-121/1 (PDF)
24/11/2014   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/11/2014   Verzending naar commissie
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving