S. 6-119 Dossierfiche                  

Uitgaven van het dienstjaar 2013 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2015

begroting
Eerste Kamer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-119/1 6-119/1 (PDF) Verslag namens het Bureau 24/11/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/11/2014   Indiening Doc. 6-119/1 6-119/1 (PDF)
5/12/2014   Verzending naar Bureau
5/12/2014   Inschrijving op agenda
5/12/2014   Algemene bespreking Hand. 6-7 Hand. 6-7 (PDF)
5/12/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 6-7 Hand. 6-7 (PDF)
5/12/2014   Aanneming zonder amendering
  Behandeling in Bureau
5/12/2014   Verzending naar Bureau
5/12/2014   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 5/12/2014
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau  

Kruispuntbank van de wetgeving