Dossierfiche K. 54-2412

Wetsontwerp betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect
Regering Ch. Michel I  

richtlijn (EU)
ondernemer
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
stedenbouwkundig beroep
bescherming van de consument
bewijs
vrij verrichten van diensten
civiele aansprakelijkheid
bouwnijverheid
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
verplichte verzekering
administratieve sanctie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-2412/1 Wetsontwerp 12/4/2017
K. 54-2412/2 Amendement 26/4/2017
K. 54-2412/3 Verslag namens de commissie 5/5/2017
K. 54-2412/4 Tekst aangenomen door de commissie 5/5/2017
K. 54-2412/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/5/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
12/4/2017   Indiening Doc. K. 54-2412/1
5/5/2017   Aanneming in commmissie (verbeterd) Doc. K. 54-2412/3
11/5/2017   Bespreking
Integraal verslag nr. 168, p. 80-86
11/5/2017   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-21/o33)
Integraal verslag nr. 168, p. 103-104
Doc. K. 54-2412/5
11/5/2017   Aanneming zonder amendering
11/5/2017   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
31/5/2017   Bekrachtiging en afkondiging
9/6/2017   Bekendmaking (63004-63009)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 11/5/2017
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/5/2017 9/6/2017, blz 63004-63009