Dossierfiche K. 52-1938

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt
Anne-Marie Lizin   

Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
regionaal parlement
gemeenschappen van BelgiŽ

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1938/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 3/4/2009
K. 52-1938/2 Amendementen 22/4/2009
K. 52-1938/3 Verslag namens de commissie 29/4/2009
K. 52-1938/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/5/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [K2] Behandeling door Kamer
3/4/2009   Ontheffing uit caduciteit (Kamer) Doc. K. 52-1938/1
29/4/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1938/3
7/5/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 96, p. 39
7/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-0/o26)
Integraal verslag nr. 96, p. 71
Doc. K. 52-1938/4
7/5/2009   Aanneming zonder amendering
7/5/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/5/2009   Bekrachtiging en afkondiging
26/5/2009   Bekendmaking (38699)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/5/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/5/2009 26/5/2009 , blz 38699