Dossierfiche K. 51-640

Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen
Nathalie de T' Serclaes    Martine Taelman    Marie-JosÚ Laloy    Sabine de Bethune    Paul Galand    Myriam Vanlerberghe    Clotilde Nyssens    Meryem Kašar   

illegale migratie
asielzoeker
politiek asiel
verzwarende omstandigheid
mensenhandel
bedelarij
kinderbescherming
kind
minderjarigheid
prostitutie
strafrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-640/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 19/12/2003
K. 51-640/2 Advies van de Raad van State 24/3/2004
K. 51-640/3 Verslag namens de commissie 19/4/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [K2] Behandeling door Kamer
19/12/2003   Ontheffing uit caduciteit (Kamer - onderzoekstermijn K1)
Zie documenten Senaat 2-1457 en Kamer 50-2457
Doc. K. 51-640/1
19/2/2004   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag 04/03/2004 nr. 53, p. 72
23/3/2004   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-640/2
19/4/2005   Vervalt in commissie
Aanneming 51-1559
Doc. K. 51-1559/4
21/4/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 131, p. 14-25
21/4/2005   Verval door aanneming van een ander dossier Doc. K. 51-1559/6
7/7/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 100 (verstreken periode) + 60 verlenging = 220
Doc. 3-82/16 3-82/16 (PDF)
19/1/2005   Opschorting termijn
convocatie
20/1/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 100 (verstreken periode) + 60 verlenging + 60 = 280
Doc. 3-82/21 3-82/21 (PDF)
21/1/2005   Hervatting termijn
21/4/2005   Vervalt
Aanneming 51-1559
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[K2] Behandeling door Kamer
Vervallen 21/4/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 100 (verstreken periode) + 60 verlenging = 220
Onderzoekstermijn (K1) 5/1/2004 220 10/12/2004
Ontheffing uit caduciteit (Kamer - onderzoekstermijn K1)
Zie documenten Senaat 2-1457 en Kamer 50-2457
Onderzoekstermijn (K1) 5/1/2004 60 15/3/2004
Opschorting termijn
convocatie
Onderzoekstermijn (K1) 5/1/2004 0
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 100 (verstreken periode) + 60 verlenging + 60 = 280
Onderzoekstermijn (K1) 5/1/2004 60 15/4/2005
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 5/1/2004 0 21/1/2005